1. Home
  2. Tài liệu
  3. Dunlopillo
  4. Về Dunlopillo
  5. Giải thưởng

Giải thưởng

Reader’s Digest TRUSTED BRAND Gold Award (Malaysia) 2009
Reader’s Digest
TRUSTED BRAND
Gold Award
(Malaysia)
2009
Reader’s Digest TRUSTED BRAND Gold Award (Malaysia) 2009
Reader’s Digest
TRUSTED BRAND
Gold Award
(Malaysia)
2009
Reader’s Digest TRUSTED BRAND Gold Award (Malaysia) 2011
Reader’s Digest
TRUSTED BRAND
Gold Award
(Malaysia)
2011
Reader’s Digest TRUSTED BRAND Gold Award (President's Award) 2013
Reader’s Digest
TRUSTED BRAND
Gold Award
(President’s Award)
2013
Reader’s Digest TRUSTED BRAND Gold Award (Malaysia) 2014
Reader’s Digest
TRUSTED BRAND
Gold Award
(Malaysia)
2014
THE BRAND LAUREATE The World’s Best Brands (Asia Pacific) 2009
THE BRAND LAUREATE
The World’s Best Brands
(Asia Pacific)
2009
THE BRAND LAUREATE The World’s Best Brands (Asia Pacific) 2010
THE BRAND LAUREATE
The World’s Best Brands
(Asia Pacific)
2010
THE BRAND LAUREATE The World’s Best Brands (Asia Pacific) 2012
THE BRAND LAUREATE
The World’s Best Brands
(Asia Pacific)
2012
THE BRAND LAUREATE The World’s Best Brands (Asia Pacific) 2013
THE BRAND LAUREATE
The World’s Best Brands
(Asia Pacific)
2013
Effie Awards (Malaysia) 2015
Effie Awards
(Malaysia)
2015
ISPA International Sleep Product Association
ISPA
International Sleep
Product Association
Better Sleep Council
Better Sleep
Council
Det Norske Veritas EC Type Examination
Det Norske Veritas EC
Type Examination
BSI ISO 9001:2008
BSI
ISO 9001:2008
OEKO
OEKO
Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Không

Yêu cầu giúp đỡ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *